โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นพ.ชาลา ลาภรัตนากุล Chala Laprattanakul

Clinical Interest:

Rehabilitation, Musculoskeletal pain, Platelet-rich Plasma, Osteoarthritis, Shockwave Therapy, Laser Therapy

Education:

Year Degree Institute
2552 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - Ramathibodi Hospital, Mahidol University
2558 เวชศาสตร์ฟื้นฟู - Rehabilitation Medicine จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
thu 9:00am - 12:00pm เวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
tue 9:00am - 12:00pm เวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิก ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
wed 9:00am - 4:00pm เวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิก ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
fri 9:00am - 12:00pm คลินิกวินิจฉัยและบำบัดกล้ามเนื้อและข้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

Language : Thai – English