โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นพ.ชยวิญญ์ ขจิตตานนท์ JAYAWIN KAJITTANON

Education:

Year Degree Institute
2535 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - RAMATHIBODI FACULTY OF MEDICINE
2541 จักษุวิทยา คณะเเพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542 จอประสาทตาเเละนำ้วุ้น - VITREORETINA UNIVERSITY OF FLORIDA. USA
MINIMBA IN HEALTH. รุ่น 24 ประกาศนียาบัตรธรรมาภบาล สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่น3

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
mon 9:00am - 12:00pm คลินิจักษุวืทยา
thu 9:00am - 12:00pm คลินิจักษุวืทยา