โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นพ.จารุพงษ์ พรหมวิทักษ์

Clinical Interest:

Education:

Year Degree Institute
2533 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - Mahidol university, Siriraj Hospital
2543,2537 ออร์โธปิดิกส์, เวชศาสตร์ป้องกัน(อาชีวเวชศาสตร์) - Orthopaedics, Preventive medicine (Occupational medicine) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ - Chulalongkorn U, Johns Hopkins U
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
tue 1:00pm - 4:00pm โรคจากการทำงาน
wed 9:00am - 12:00am โรคจากการทำงาน
fri 1:00pm - 4:00pm โรคจากการทำงาน