โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

เอกลักษณ์ ช่อไสว Ekaluck Chorsawai

Clinical Interest

Education:

Year Degree Institute
2559 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ - Srinakharin wirot university
2564 ศัลยกรรม - General Surgery มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Chinagmai University

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
mon 9:00am - 4:00pm ศัลยกรรม - General Surgery

Language : Thai – English