โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นพ.กานน ลิ้มอุดมพร Kanon Limudomporn

Clinical Interest

Hand surgery, Nerve surgery, Wrist arthroscopy

Education:

Year Degree Institute
2557 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine จุฬาลงกรณ์ - Chulalongkorn University
2562 ออร์โธปิดิกส์ - Orthopedics รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา - Queen Savang Vadhana Memorial Hospital
2563 ศัลยกรรมทางมือ และจุลศัลยกรรม - Hand and Microsurgery รพ.เลิดสิน - Lerdsin Hospital

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
thu 9:00am - 4:00pm ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
tue 1:00pm - 4:00pm คลินิกมือ