โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ทพ.เควิน จิมากร Kevin Jimarkon

About Me:

Education:

Year Degree Institute
2534 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต - D.D.S., Faculty of Dentistry จุฬาลงกรณ์ - Chulalongkorn University

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
mon 9:00am - 12:00pm ฝ่ายทันตกรรม
tue 1:00pm - 4:00pm ฝ่ายทันตกรรม
wed 9:00am - 4:00pm ฝ่ายทันตกรรม
thu 1:00pm - 4:00pm ฝ่ายทันตกรรม
tue 9:00am - 12:00pm ศูนย์ผู้สูงอายุบางพระ
fri 9:00am - 12:00pm ศูนย์ผู้สูงอายุบางพระ