โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

Education:

Year Degree Institute
2540 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต - D.D.S., Faculty of Dentistry จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University
2543 ศัลยศาสตร์ช่องปาก - Certificate in oral surgery จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
mon 1:00pm - 4:00pm ฝ่ายทันตกรรม
tue 9:00am - 4:00pm ฝ่ายทันตกรรม
wed 9:00am - 12:00pm ฝ่ายทันตกรรม
thu 1:00pm - 4:00pm ฝ่ายทันตกรรม
fri 9:00am - 12:00pm ฝ่ายทันตกรรม