โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ทพญ.ณัฐณิชา ปริยัติดุลภาค Natnicha Pariyatdulapak

Clinical interest :

Education:

Year Degree Institute
2559 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต - D.D.S., Faculty of Dentistry จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University
2565 ทันตกรรมจัดฟัน - Diplomate Thai Board of Orthodontics มหาวิทยาลัยมหิดล - Mahidol University

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
tue 9:00am - 4:00pm ทันตกรรม
thu 9:00am - 4:00pm ทันตกรรม
fri 9:00am - 12:00pm ทันตกรรม