โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ