โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ฝ่ายทันตกรรม

Our Pricing Plan

  • Dental Implant45
  • Another Feature50
  • Another Major Feature55
  • Emergency Care25
  • Prescription Drugs30
  • Specialist Visits20
  • Rheumatology25

Meet Our Doctors