โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ผู้ป่วยนอก

1.1 คลินิกทั่วไป
1.1.1 คลินิกเวชปฎิบัติ
1.1.2 คัดกรอง (screening)
1.1.3 หัตถการกลาง
1.1.4 คลินิกARI
1.1.5 Night opd
1.1.6 ห้องฉุกเฉิน
1.1.7 คลินิกโรคจากการทำงาน

1.2 คลินิกเฉพาะทาง
1.2.1 อายุรกรรม
#อายุรกรรม
1.2.1.1 คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
1.2.1.2 คลินิกอายุรกรรมประสาท
1.2.1.3 คลินิกโรคตับและทางเดินอาหาร
1.2.1.4 คลินิกโรคไต
1.2.1.5 คลินิกโรคหัวใจ
1.2.1.6 คลินิกโรคข้อ
1.2.1.7 คลินิกหอบหืด
1.2.1.8 คลินิกโรคเอดส์/(NA)
1.2.1.9 คลินิกทบทวนยา
1.2.1.10 คลินิกโรคร่วมทางเดินหายใจ
1.2.1.11 คลินิกวัณโรค
1.2.1.12 คลินิคโรคปอด
1.2.1.13 คลินิกผิวหนังทั่วไป
1.2.1.14 คลินิกตจศัลยกรรม (หัตถการผิวหนัง)
1.2.1.15 คลินิกฉายแสงแดดเทียม
#อายุรกรรม ชั้น 7
1.2.1.15 คลินิกต่อมไร้ท่อ
1.2.1.16 คลินิกเบาหวาน
1.2.1.17 คลินิกไทรอยด์
1.2.1.18 คลินิกเคมีบำบัด
1.2.1.19 คลินิกโรคเลือด
#หัตถการอายุกรรม
1.2.1.20 ส่องกล้อง
1.2.1.21 ห้องสวนหัวใจ Cath lab
1.2.1.22 outpatient chemotherapy (เมธา3)
1.2.1.23 ไตเทียม
1.2.1.24

1.2.2 กุมารเวชกรรม
1.2.2.1 คลินิกกุมารเวชกรรม
1.2.2.2 คลินิกทารกความเสี่ยงสูง
1.2.2.3 คลินิกภูมิแพ้
1.2.2.4 คลินิกโรคติดเชื้อเด็ก
1.2.2.5 คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจเด็ก
1.2.2.6 คลินิกประสาทกุมาร
1.2.2.7 คลินิคพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
1.2.2.8 คลินิคพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กรายใหม่
1.2.2.9 คลินิคฝึกพูด
1.2.2.10 คลินิคกิจกรรมบำบัด
1.2.2.11 คลินิกพึ่งได้-PED
คลินิกสุขภาพเด็กดี

1.2.3 สูตินรีเวชกรรม
1.2.3.1 คลินิกนรีเวชกรรม
1.2.3.2 คลินิกเซลล์วิทยาปากมดลูก
1.2.3.3 คลินิกส่องกล้องปากมดลูก
1.2.3.4 คลินิกวัยทอง
1.2.3.5 คลินิกเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร
1.2.3.6 คลินิกพึ่งได้ GY
1.2.3.7 คลินิกฝากครรภ์
1.2.3.8 คลินิกวินิจฉัยทารกก่อนคลอด

1.2.4 ส่งเสริมสุขภาพ
1.2.4.1 คลินิกวางแผนครอบครัว
1.2.4.2 คลินิกเด็กดี

1.2.5 จิตเวช
1.2.5.1 คลินิกจิตเวช
1.2.5.2 คลินิก จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

1.2.6 ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ชั้น 3)
1.2.6.1 คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป
1.2.6.2 คลินิกข้อเทียม
1.2.6.3 คลินิกศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อ
1.2.6.4 คลินิกมือ
1.2.6.5 คลินิกกระดูกและข้อ
1.2.6.6 คลินิกโรคกระดูกสันหลัง
1.2.6.7 คลินิกบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
1.2.6.8 คลินิกเนื้องอกกระดูก
1.2.6.9 คลินิกกระดูกในเด็ก
1.2.6.10 คลินิกให้คำปรึกษาคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

1.2.7 ศัลยกรรม (ชั้น 5)
1.2.7.1 คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
1.2.7.2 คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
1.2.7.3 คลินิกศัลยกรรมประสาท
1.2.7.4 คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
1.2.7.5 คลินิกศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก
1.2.7.6 คลินิกผ่าตัดเล็ก
1.2.7.7 คลินิกเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษาในรพ.
1.2.7.8 คลินิกให้คำปรึกษาคลินิกศัลยกรรม

1.2.8 โสต นาสิก ลาริงส์ (ชั้น 8)
1.2.8.1 คลินิกโสต นาสิก ลาริงส์
1.2.8.2 คลินิกให้คำปรึกษา โสต นาสิก ลาริงส์

1.2.9 จักษุกรรม
1.2.9.1 คลินิกจักษุกรรม
1.2.9.2 คัดกรองรายโรค OPD ??
1.2.9.3 คลินิกกระจกตา
1.2.9.4 คลินิกวัดลานสายตา
1.2.9.5 คลินิกจักษุตกแต่ง
1.2.9.6 คลินิกฉีดสีทางจักษุ
1.2.9.7 คลินิกให้คำปรึกษาจักษุกรรม

1.2.10 รังสีวิทยา
1.2.10.1 รังสี