โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

Address

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 290 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
  • 0-38320-200
  • 0-3831-1008
  • [email protected]
  • Queen Savang Vadhana Memorial Hospital 290 Choemchomphon road Siracha, Chonburi 20110