โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

เวชปฏิบัติ ประกันสังคม

ชื่อคลินิก เวชปฏิบัติ ประกันสังคม
รายละเอียดการบริการ (และยกตัวอย่างโรคหรืออาการของผู้มารับบริการ สั้นๆ)
คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไปและประกันสังคมให้การดูแลด้านสุขภาพตรวจและคัดกรองโรคเบื้องต้นในระยะแรกและส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนยากแก่การรักษาไปยังแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเหมาะสม กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการป่วยที่รุนแรง
สถานที่ให้บริการ อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
วันเวลา ให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00น

ติดต่อสอบถาม
038320200 ต่อ 10433 และ 10436