โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ห้องผ่าตัดและหัตถการ

ห้องผ่าตัด และหัตถการ
     3.1 ห้องผ่าตัดเล็ก (OR minor) 11A
     3.2 ห้องผ่าตัด (OR) 12
     3.3 ห้องคลอด (DR) 13A
     3.4 NR 13B