โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ตำแหน่งงาน
ใบสมัครงาน พร้อมวิธีส่ง (3377 downloads)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 1 อัตรา (43 downloads)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ศูนย์ประกันสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 (290 downloads)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา (166 downloads)
การรับสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน ประจำปี2566 (235 downloads)
บุคลากรสัญญาจ้าง ในตำแหน่งพยาบาล ศูนย์ประกันสังคม ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสุขภาพสาขาสหพัฒน์ ประกาศ ณ วันที่ 12 กค. 65 จำนวน 1 อัตรา (146 downloads)
บุคลากรสัญญาจ้าง ในตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ศูนย์ประกันสังคม ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสุขภาพสาขาฯ ประกาศ ณ 12 กค. 65 จำนวน 2 อัตรา (207 downloads)
ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร 1-4 ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 จำนวน 4 อัตรา (363 downloads)
บุคลากรสัญญาจ้าง ในตำแหน่งพนักงานนำส่งยาและเวชภัณฑ์ ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ ประกาศ ณ วันที่ 16 มิย. 65 จำนวน 2 อัตรา (192 downloads)
บุคลากรสัญญาจ้าง ในตำแหน่งพนักงานครัว ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ประกาศ วันที่ 8 มิย. 65 จำนวน 2 อัตรา (90 downloads)
ตำแหน่งนายแพทย์ 4-6 ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ประกาศ ณ วันที่ 8 มิย. 65 จำนวน 1 อัตรา (120 downloads)
บุคลากรสัญญาจ้าง ในตำแหน่งนักการภารโรง ฝ่ายเวชสารสนเทศ ประกาศ ณ 8 กย. 64 (93 downloads)
บุคลากรสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถ ศ.บริการสุขภาพ สาขาสหพัฒน์ ประกาศ ณ 5 มค.65 (192 downloads)
ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ฝ่ายโภชนาการ ประกาศ ณ 1 มีค. 65 (163 downloads)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล 1-4 ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ 28 เมย. 65 (306 downloads)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1-4 ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 27 เมย. 2565 (256 downloads)
ตำแหน่งนักนันทนาการ 3-5 ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 27 เมย. 65 (288 downloads)
บุคลากรสัญญาจ้าง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์ประกันสังคม ปฏิบัติงานศูนย์บริการสุขภาพ สาขาบ่อวิน ประกาศ ณ 27 เมย. 65 (189 downloads)
ตำแหน่งพยาบาล 3-5 ฝ่ายวิสัญญีวิทยา ประกาศ ณ วันที่ 27 เมย. 2565 (255 downloads)