โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ศูนย์เครือข่ายโรงพยาบาล

การให้บริการศูนย์บริการสุขภาพ 8 สาขา
          ภารกิจหลักของศูนย์บริการสุขภาพ สาขา 8 สาขา มีภารกิจหลักในการดูแล ให้บริการด้านสุขภาพ รักษาโรค
ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูในผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม , ผู้ป่วยอุบัติเหตุจากการทำงาน (กองทุนเงินทดแทน)
และผู้ป่วยทั่วไป ได้รับการตรวจโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพ ออกใบรับรองแพทย์ (สมัครงาน-ใบขับขี่) ทำแผล เย็บแผล ตัดไหม
ตรวจแผลหลังผ่าตัด เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจสารเสพติด ตรวจตั้งครรภ์ ฉีดวัคซีน ฝากครรภ์ Ultrasound X-rayปอด
ให้บริการทันตกรรม และแพทย์แผนไทยประยุกต์ นวดเพื่อการรักษา ประคบสมุนไพร อยู่ไฟฟื้นฟูมารดาหลังคลอด ได้รับบริการ
ตามมาตรฐาน วิชาชีพ ดังนี้

1. ศูนย์บริการสุขภาพ สาขาศรีราชา
     • ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำแผล ตัดไหม ฉีดยา ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เจาะเลือด
ตรวจปัสสาวะ ฝากครรภ์ Ultrasound ฉีดวัคซีน บริการทันตกรรม (ถอนฟัน / อุดฟัน / ขูดหินปูน)
     • ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพ (30 บาท) ผู้ป่วยอุบัติเหตุจากการทำงาน
(กองทุนเงินทดแทน) และผู้ป่วยทั่วไป
     • ที่ตั้ง 45,47 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 19.30 น.
ติดต่อสอบถาม โทร. 038-328127
     • แพทย์ออกตรวจ
     – วันจันทร์ – วันศุกร์ (แพทย์จากรพ. ออกตรวจตามตารางเวรแพทย์ เวลา 09.00 น. – 19.30 น.)
     – วันพุธ (แพทย์ ANC ออกตรวจตามตารางเวรแพทย์ เวลา 17.00 น. – 19.30 น.)
     – วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (แพทย์จรุง อุคพัชญ์สกุล ออกตรวจ เวลา 09.00 น. – 19.30 น.)

2. ศูนย์บริการสุขภาพ สาขาหนองค้อ
     • ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำแผล ตัดไหม ฉีดยา ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เจาะเลือด
ตรวจปัสสาวะ ฉีดวัคซีน
     • ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพ (30 บาท) ผู้ป่วยอุบัติเหตุจากการทำงาน
(กองทุนเงินทดแทน) และผู้ป่วยทั่วไป
     • ที่ตั้ง 518/6-7 หมู่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 19.30 น.
ติดต่อสอบถาม โทร. 038-111991
     • แพทย์ออกตรวจ
     – วันจันทร์ – วันศุกร์ (แพทย์เหมราช โรจน์วรดิลก ออกตรวจ เวลา 09.00 น .- 16.00 น.)
     (แพทย์จากรพ. ออกตรวจตามตารางเวรแพทย์ เวลา 17.00 น. – 19.30 น.)
     – วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (แพทย์จากรพ. ออกตรวจ เวลา 09.00 น. – 19.30 น.)

3. ศูนย์บริการสุขภาพ สาขาสหพัฒน์
     • ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำแผล ตัดไหม ฉีดยา ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เจาะเลือด
ตรวจปัสสาวะ ฝากครรภ์ Ultrasound ฉีดวัคซีน
     • ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ผู้ป่วยอุบัติเหตุจากการทำงาน (กองทุนเงินทดแทน) และผู้ป่วยทั่วไป
     • ที่ตั้ง 84/7 หมู่ 1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
     เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 19.30 น. ติดต่อสอบถาม โทร. 038-781720
     • แพทย์ออกตรวจ
     – วันจันทร์ – วันศุกร์ (แพทย์พศวีร์ วินันทมาลากูล ออกตรวจ เวลา 09.00 น .- 16.00 น.)
     (แพทย์จากรพ. ออกตรวจตามตารางเวรแพทย์ เวลา 17.00 น. – 19.30 น.)
     – วันอังคาร (แพทย์ ANC ออกตรวจตามตารางเวรแพทย์ เวลา 17.00 น. – 19.30 น.
     – วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (แพทย์จากรพ. ออกตรวจตามตารางเวรแพทย์ เวลา 09.00 น. – 19.30 น.)
     (แพทย์ ANC ออกตรวจตารางเวรแพทย์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.)

4. ศูนย์บริการสุขภาพ สาขาบ่อวิน
     • ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำแผล ตัดไหม ฉีดยา ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เจาะเลือด
ตรวจปัสสาวะ ฝากครรภ์ Ultrasound ฉีดวัคซีน
     • ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ผู้ป่วยอุบัติเหตุจากการทำงาน (กองทุนเงินทดแทน) และผู้ป่วยทั่วไป
     • ที่ตั้ง 271/31-32 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 19.30 น.
ติดต่อสอบถาม โทร. 038-346644
     • แพทย์ออกตรวจ
     – วันจันทร์ – วันศุกร์ (แพทย์วศิน พรหมมิ ออกตรวจ เวลา 09.00 น .- 19.30 น.)
     – วันเสาร์ – อาทิตย์ (แพทย์จากรพ. ออกตรวจตามตารางเวรแพทย์ เวลา 09.00 น. – 19.30 น.)
     (แพทย์ ANC ออกตรวจตามตารางเวรแพทย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.)

5. ศูนย์บริการสุขภาพ สาขาแหลมฉบัง  
     • ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำแผล ตัดไหม ฉีดยา ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เจาะเลือด 
     ตรวจปัสสาวะ ฝากครรภ์ Ultrasound  X-rayปอด ฉีดวัคซีน
     ตรวจสุขภาพเพื่อเข้าพื้นที่อับอากาศที่สูง เดินสำรวจความเสี่ยง ให้คำปรึกษา ส่งเสริมและป้องกันโรค
     ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ ตรวจสุขภาพสิทธิประกันสังคมนอกสถานที่ในสถานประกอบการ
     ตรวจรักษา (แพทย์แผนไทยประยุกต์) นวดเพื่อการรักษา ประคบ อบสมุนไพร ยาสมุนไพร
     • ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม    ผู้ป่วยอุบัติเหตุจากการทำงาน (กองทุนเงินทดแทน) และผู้ป่วยทั่วไป
     • ที่ตั้ง 47,47/1,47/2,47/3,47/4  ม.10  ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20230
     เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 19.30 น. 
     ติดต่อสอบถาม โทร. 038-491880
     • แพทย์ออกตรวจ
     – วันจันทร์ – วันศุกร์ (แพทย์ประสงค์  บุญรังสิมันตุ์ ออกตรวจ เวลา 09.00 น .- 16.00 น.)
                        (แพทย์จากรพ. ออกตรวจตามตารางเวรแพทย์ เวลา 17.00 น. – 19.30 น.)
              (แพทย์ ANC ออกตรวจตามตารางเวรแพทย์ เวลา 17.00 น.– 19.30 น.)
   (แพทย์แผนไทย ออกตรวจตามตารางเวรแพทย์แผนไทย เวลา 09.00 น. -19.30 น.)
     – วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (แพทย์จากรพ. ออกตรวจตามตารางเวรแพทย์ เวลา 09.00 น. – 19.30 น.)
     (แพทย์ ANC ออกตรวจตามตารางเวรแพทย์ เวลา 09.00 น.– 12.00 น.)

6.ศูนย์บริการสุขภาพ สาขานาเกลือ 
     • ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำแผล ตัดไหม ฉีดยา ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เจาะเลือด 
ตรวจปัสสาวะ ฉีดวัคซีน 
     • ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม  ผู้ป่วยอุบัติเหตุจากการทำงาน (กองทุนเงินทดแทน) และผู้ป่วยทั่วไป
     • ที่ตั้ง 67/36-37 หมู่ 5   ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150
     เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 19.30 น.
     ติดต่อสอบถาม โทร. 038-225511
     • แพทย์ออกตรวจ
     – วันจันทร์ – วันศุกร์ (แพทย์จากรพ. ออกตรวจตามตารางเวรแพทย์ เวลา 09.00 น. – 19.30 น.)
     – วันเสาร์ – อาทิตย์  (แพทย์จากรพ. ออกตรวจตามตารางเวรแพทย์ เวลา 09.00 น. – 19.30 น.)

7.ศูนย์บริการสุขภาพ สาขาพัทยาเหนือ 
     • ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำแผล ตัดไหม ฉีดยา ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เจาะเลือด
ตรวจปัสสาวะ ฉีดวัคซีน    
ตรวจรักษา (แพทย์แผนไทยประยุกต์) นวดเพื่อการรักษา ประคบ    อบสมุนไพร ยาสมุนไพร 
     • ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม  ผู้ป่วยอุบัติเหตุจากการทำงาน (กองทุนเงินทดแทน) และผู้ป่วยทั่วไป
     • ที่ตั้ง  144/6-8 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
     เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 19.30 น.
     ติดต่อสอบถาม โทร. 038-423295
     • แพทย์ออกตรวจ
     – วันจันทร์ – วันศุกร์ (แพทย์จากรพ. ออกตรวจตามตารางเวรแพทย์ เวลา 09.00 น. – 19.30 น.)
                        (แพทย์แผนไทย ออกตรวจตามตารางเวรแพทย์แผนไทย เวลา 09.00 น. -19.30 น.)
     – วันเสาร์ – อาทิตย์  (แพทย์จากรพ. ออกตรวจตามตารางเวรแพทย์ เวลา 09.00 น. – 19.30 น.)

8. ศูนย์บริการสุขภาพ สาขาพัทยาใต้ 
     • ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำแผล ตัดไหม ฉีดยา ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เจาะเลือด 
ตรวจปัสสาวะ ฉีดวัคซีน  
     • ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม  ผู้ป่วยอุบัติเหตุจากการทำงาน (กองทุนเงินทดแทน) และผู้ป่วยทั่วไป
     • ที่ตั้ง  315/70-71 หมู่ 12 ถ.เทพประสิทธิ์  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20260
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 19.30 น.
     ติดต่อสอบถาม โทร. 038-251225
     • แพทย์ออกตรวจ
     – วันจันทร์ – วันศุกร์ (แพทย์สรวิชญ์  อบรมสุข ออกตรวจ เวลา 09.00 น .- 16.00 น.)
                        (แพทย์จากรพ. ออกตรวจตามตารางเวรแพทย์ เวลา 16.00 น. – 19.30 น.)
     – วันเสาร์ – อาทิตย์  (แพทย์จากรพ. ออกตรวจตามตารางเวรแพทย์  09.00 น. – 19.30 น.)