โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

มะเร็งต่อมลูกหมาก 

นายแพทย์สัภยา  ศุภนันตฤกษ์  

ต่อมลูกหมาก … รู้จักชั้นหน่อยยยย…. 

ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะโดยเฉพาะของเพศชาย มีหน้าที่สำคัญคือการหลั่งสารคัดหลั่ง  และเป็นแหล่งอาหารของอสุจิโดยจะออกมาจากต่อมลูกหมากโดยตรง โดยส่วนมากแล้วของเหลวที่ออกมาจะมีสีขาวขุ่น ไม่มีกลิ่น หรือมีกลิ่นคาวเล็กน้อย ดังนั้นการสังเกตอาการอาจเป็นการช่วยให้พบสิ่งผิดปกติได้ ต่อมลูกหมากโดยทั่วไปจะมีขนาด 20-25 gm. โดยประมาณ  และจะโตใหญ่  ขึ้นได้ตามอายุ และฮอร์โมนเพศชาย แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และอาการทางการปัสสาวะเองก็ไม่ได้ขึ้นกับขนาดต่อมลูกหมากเช่นกัน 

มะเร็งต่อมลูกหมาก….รู้จักชั้นด้วยยยย 

โดยปกติแล้วเซลล์ในร่างกายเมื่อถึงอายุจะมีการทำลายตัวเองไป ซึ่งจะมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมา แต่เมื่อการเจริญเติบโตเกิดขึ้นแล้วและเซลล์เก่าไม่ตายไปเหลือเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดเป็นต่อมลูกหมากโต หนักไปอีก เมื่อเซลล์ที่ไม่ยอมตายอยู่ไปนานๆ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น กลายเป็นเนื้อร้ายที่เรียกว่า มะเร็ง โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นจะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง  เช่น การอักเสบบ่อย เกิดการบาดเจ็บประจำ หรือมีประวัติทางพันธุกรรม เข้ามาทำการกระตุ้น

 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก ….. ตัวโกง!!! ? 

1.เพศชาย

อันนี้แน่นอน จากการสำรวจตั้งแต่อดีตมา พบว่า 15% ของเพศชายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และในปัจจุบัน พบผู้ป่วยเกิดใหม่ 152 คน
ต่อประชากร 
100,000 คนต่อปี

2.อายุ

อายุที่มากขึ้นจะตรวจพบได้มากขึ้น อันนี้เป็นปกติในเรื่องของมะเร็งโดยทั่วไป พบชุกชุมมากสุดเมื่ออายุ 55-74 ปี ประมาณ 65%

3.ประวัติเสี่ยงในครอบครัว

คนที่มีญาติใกล้ชิดมากเป็นจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นมากขึ้น และสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคด้วย

4.การอักเสบและการติดเชื้อ

การรับประทานสารก่อมะเร็ง การรับฮอร์โมน หรือการติดเชื้อมีส่วนทำให้เกิดการเสียหายของเซลล์ และเกิดการแบ่งตัวผิดปกติได้

5.บุหรี่

คนสูบบุหรี่ มีโอกาสเป็นสูงกว่าปกติ และถ้าเป็นแล้วยังสูบอยู่อีกก็จะเป็นรุนแรงและหนักกว่าคนปกติทั่วไป

6.อาหาร

เรื่องของอาหารยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจน แต่คนที่มีไขมันในเลือดสูงอาจจะพบโรคที่รุนแรง   ขึ้นได้

 

อาการที่สามารถพบได้….แย่แล่วววว 

ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกาย ดังนั้นไม่สามารถสังเกตได้จากภายนอก  แต่ต้องอาศัยการสังเกตอาการ โดยเฉพาะอาการผิดปกติในการปัสสาวะ  มะเร็งต่อมลูกหมากโดยทั่วไปนั้นจะไม่มีอาการ จะต้องอาศัยการตรวจเลือดหาความผิดปกติ  หากมีอาการผิดปกติ จะเป็นพวกปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะเป็นเลือด มีเลือดออกมาพร้อมอสุจิ  ปวดหน่วงทวารหนัก หากเป็นมากอาจมีอาการปัสสาวะไม่ออก ปัสสาวะลำบาก ปวดกระดูกมาก ปวดมากตอนกลางคืน    

 

การตรวจเพิ่มเติม 

การตรวจจะแบ่งเป็นการคัดกรองและการตรวจเพื่อยืนยันความผิดปกติ

                การตรวจคัดกรอง ได้แก่ การตรวจร่างกายประจำปี การตรวจเลือดเพื่อหาค่า PSA  ( Prostate Specific Antigen) จะแนะนำให้ตรวจปีละครั้งในผู้ชายอายุ 55-69 ปี

                การตรวจเพื่อยืนยันความผิดปกตินั้นจะใช้เมื่อมีอาการ หรือการตรวจคัดกรองผิดปกติ การตรวจทางทวารหนัก และการตัดชิ้นเนื้อพิสูจน์ การตรวจทางทวารหนักนั้นเพื่อตรวจขนาด  และความผิดปกติของรูปร่างต่อมลูกหมาก  เมื่อมีความผิดปกติของทั้งผลเลือด และ/หรือ ผลการตรวจทวารหนักจะต้องตัดชิ้นเนื้อพิสูจน์ ในท้ายที่สุด

 

การรักษา 

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากอาจไม่ต้องทำการรักษาในทันที ในกรณีที่เป็นขั้นแรก เพราะการดำเนินโรคค่อนข้างช้ากว่ามะเร็งชนิดอื่น และการรักษาอาจนำมาซึ่งผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดได้

              ในขั้นต้นนั้นสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้โดยวิธีการผ่าตัด การฉายรังสี การใส่สารรังสีเพื่อการรักษา ซึ่งจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป โดยการผ่าตัดไม่จำเป็นจะต้องทำการผ่าตัดแบบเปิดแผลใหญ่ โดยส่วนมากสามารถทการผ่าตัดโดยผ่านกล้อง ทำให้แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็วได้ และส่งผลต่อการกลั้นปัสสาวะน้อยกว่า

                ผลข้างเคียงที่ควรรู้หลังการผ่าตัดคือ อาจมีการกลั้นปัสสาวะผิดปกติ ไม่มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ซึ่งท้ายที่สุดอาจดีขึ้นได้บ้างในบางคน…..สวัสดีครับ 

………………………………………