โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน

เนื้องอกกระดูกคืออะไร ?

                   เนื้องอกกระดูกคือเนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตผิดปกติที่เกิดขึ้นบริเวณกระดูกส่วนต่างๆ ของร่างกาย  ซึ่งจริงๆ แล้วคำว่าเนื้องอกเป็นคำที่มีความหมายรวมๆ

อาจหมายถึงเนื้องอกชนิดที่ไม่รุนแรง หรือเนื้องอก  ชนิดร้ายที่เรามักจะเรียกกันว่ามะเร็งก็ได้  เนื้องอกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

                   1.เนื้องอกปฐมภูมิ ซึ่งหมายถึงเนื้องอกที่เกิดขึ้นมาที่ตำแหน่งนั้นๆ ตั้งแต่แรก อาจเป็นเนื้องอกชนิด 

ไม่รุนแรง หรือเป็นมะเร็งก็ได้

                   2.เนื้องอกทุติยภูมิ ซึ่งหมายถึงเนื้องอกที่เกิดขึ้นที่ส่วนอื่นของร่างกายแล้วกระจายมาที่กระดูก ซึ่งมักจะเป็นเนื้อร้ายหรือที่เรียกกว่ามะเร็ง  ซึ่งเราสามารถพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ  มะเร็งปอด   และมะเร็งเต้านม

เนื้องอกกระดูกเกิดจากสาเหตุใด ป้องกันได้หรือไม่ ?

                ในปัจจุบันนี้สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไร   แต่อาจจะมีบางปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้   เช่น   การได้รับ

สารกัมมันตรังสีในปริมาณมาก พันธุกรรม ฯลฯ  สำหรับการเกิดโรคมะเร็งกระดูกนั้นยังไม่มีวิธีการป้องกันโรคได้ แต่เราสามารถที่จะหมั่นสังเกตความผิดปกติ

ที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราได้หากพบสิ่งผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจ วินิจฉัย และให้การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งมีโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้มากกว่าผู้ที่เป็นโรคมะเร็งและได้มีการลุกลามไปมากแล้ว

  อาการที่สงสัยว่าจะเป็นเนื้องอกกระดูก

                อาการที่จะสงสัยว่าเราอาจจะเป็นโรคเนื้องอกหรือมะเร็งกระดูกนั้นพบได้บ่อยมีด้วยกัน 4 อาการ คือ

                1.มีอาการปวด โดยเฉพาะปวดเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน ปวดเวลากลางคืน

                2.คลำได้ก้อนตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

                3.กระดูกหักจากอุบัติเหตุที่ไม่ได้รุนแรง

                4.ตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัยจากการตรวจสุขภาพประจำปี หรือการตรวจรักษาโรคอื่นๆ เนื่องจากเนื้องอกกระดูกมีหลายชนิด

ในระยะเริ่มต้นนั้นอาจจะไม่แสดงอาการออกมาเลย  ดังนั้นหากมีอาการที่น่าสงสัยควรรีบมาพบแพทย์             

เนื้องอกกระดูกจะเกิดกับใครได้บ้าง ?

                เราสามารถพบว่าเนื้องอกกระดูกนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แต่อาจจะพบมะเร็งที่แพร่กระจายมาที่กระดูกได้บ่อยกว่ามากในผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 40 ปี และพบได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย              

มีวิธีการตรวจได้อย่างไร ?

                การตรวจโรคมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน  การวินิจฉัยโรคนั้นจะต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบกันคือ

                1.การซักประวัติ

                2.การตรวจร่างกาย

                3.การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ

                4.การตรวจทางรังสีวิทยา เช่น การถ่ายภาพเอ็กซเรย์ การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) (MRI)

                5.การตรวจทางพยาธิวิทยา หรือการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อยืนยันว่าเป็นโรคเนื้องอกกระดูก

 หากเป็นโรคมะเร็งกระดูกแล้ว จะไม่มีทางรักษาจริงหรือ ?

                สำหรับการรักษาเนื้องอกกระดูกนั้นอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเนื้องอกชนิดนั้นเป็นเนื้องอกที่ไม่รุนแรงหรือเป็นโรคมะเร็ง  ถ้าเป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่รุนแรง เราอาจจะรักษาได้ตั้งแต่การสังเกตติดตามดูอาการ  การให้ยา  หรือการผ่าตัด ซึ่งมักจะเป็นวิธีการรักษาหลักในส่วนของเนื้องอกชนิดไม่รุนแรง  แต่สำหรับ การรักษาโรคมะเร็งกระดูกนั้นการรักษามักจะต้องใช้หลายๆ วิธีร่วมกันจึงจะประสบผลสำเร็จในการรักษา ซึ่งประกอบไปด้วย  การให้ยาเคมีบำบัด  การผ่าตัด  และการฉายแสง

ซึ่งในปัจจุบันวิทยาการได้ก้าวหน้าไปมาก  ทำให้ผลการรักษาซึ่งหมายถึงอัตราการรักษาให้หายขาด หรืออัตราการรอดชีวิตมีสัดส่วนที่สูงกว่าในอดีตมาก

                สำหรับการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งกระดูกนั้นเราอาจจะเข้าใจว่าหมายถึงการที่ต้องตัดขาหรือตัดแขน  ทำให้ผู้ป่วยหลายรายหลีกเลี่ยงที่จะมาพบแพทย์

ซึ่งการรักษาในปัจจุบันนี้การให้ยาเคมีบำบัดมีประสิทธิภาพ และคุณภาพที่ดีมาก อีกทั้งเทคนิคการผ่าตัดก็เจริญก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ป่วยส่วนมากที่รีบมาพบแพทย์ตั้งแต่ระยะแรกๆ  ก็จะมีโอกาสที่ผ่าตัดแล้วสามารถเก็บแขนหรือขาไว้เหมือนเดิมได้ ไม่จำเป็นต้องตัดทิ้งเหมือนในอดีตที่ผ่านมาครับ             

รักษาแล้วจะหายขาดหรือไม่ ?

                หลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้วนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือการตรวจติดตาม เนื่องจากว่า  มีโอกาสที่โรคจะกลับมาเป็นซ้ำหรือมีการกระจาย

ไปที่บริเวณอื่นได้  ดังนั้นผู้ป่วยจำเป็นต้องมาตรวจตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ  โดยเฉพาะในโรคมะเร็งกระดูกนั้นมีความจำเป็นต้องตรวจติดตามกันไปตลอดชีวิต

เลยทีเดียว  ถ้าแพทย์สามารถที่จะตรวจพบการกลับเป็นซ้ำหรือการกระจายไปยังอวัยวะอื่นของโรคมะเร็งกระดูกได้เร็ว  การรักษาก็จะมีโอกาสประสบผลสำเร็จ

มากยิ่งขึ้นครับ อย่าลืมหมั่นตรวจร่างกายเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง กันไว้ดีกว่าแก้ไขภายหลังนะครับ……สวัสดีครับ

…………………………………………..