โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ตำแหน่งงาน
ใบสมัครงาน พร้อมวิธีส่ง (5757 downloads)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 1 อัตรา (194 downloads)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ศูนย์ประกันสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 (670 downloads)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา (396 downloads)
การรับสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน ประจำปี2566 (519 downloads)
บุคลากรสัญญาจ้าง ในตำแหน่งพยาบาล ศูนย์ประกันสังคม ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสุขภาพสาขาสหพัฒน์ ประกาศ ณ วันที่ 12 กค. 65 จำนวน 1 อัตรา (327 downloads)
บุคลากรสัญญาจ้าง ในตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ศูนย์ประกันสังคม ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสุขภาพสาขาฯ ประกาศ ณ 12 กค. 65 จำนวน 2 อัตรา (449 downloads)
ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร 1-4 ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 จำนวน 4 อัตรา (807 downloads)
บุคลากรสัญญาจ้าง ในตำแหน่งพนักงานนำส่งยาและเวชภัณฑ์ ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ ประกาศ ณ วันที่ 16 มิย. 65 จำนวน 2 อัตรา (435 downloads)
บุคลากรสัญญาจ้าง ในตำแหน่งพนักงานครัว ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ประกาศ วันที่ 8 มิย. 65 จำนวน 2 อัตรา (224 downloads)
ตำแหน่งนายแพทย์ 4-6 ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ประกาศ ณ วันที่ 8 มิย. 65 จำนวน 1 อัตรา (280 downloads)
บุคลากรสัญญาจ้าง ในตำแหน่งนักการภารโรง ฝ่ายเวชสารสนเทศ ประกาศ ณ 8 กย. 64 (212 downloads)
บุคลากรสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถ ศ.บริการสุขภาพ สาขาสหพัฒน์ ประกาศ ณ 5 มค.65 (431 downloads)
ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ฝ่ายโภชนาการ ประกาศ ณ 1 มีค. 65 (359 downloads)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล 1-4 ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ 28 เมย. 65 (654 downloads)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1-4 ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 27 เมย. 2565 (549 downloads)
ตำแหน่งนักนันทนาการ 3-5 ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 27 เมย. 65 (594 downloads)
บุคลากรสัญญาจ้าง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์ประกันสังคม ปฏิบัติงานศูนย์บริการสุขภาพ สาขาบ่อวิน ประกาศ ณ 27 เมย. 65 (411 downloads)
ตำแหน่งพยาบาล 3-5 ฝ่ายวิสัญญีวิทยา ประกาศ ณ วันที่ 27 เมย. 2565 (537 downloads)