โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (238 downloads)
จัดซื้ออุปกรณ์พยุงและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบราง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (390 downloads)
จัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินชนิดทำหัตถการได้และปรับระดับโดยใช้ไฮโดรลิก ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (279 downloads)
จัดซื้อชุดเครื่องมือเจาะและตัดกระดูกขนาดเล็กโดยใช้พลังงานไฟฟ้า ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (440 downloads)
จัดซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิกายผู้ป่วยใช้ในกรณีต้องการปรับให้อุณหภูมิกายผู้ป่วยสูงขึ้นหรือต่ำลง สำหรับผู้ป่วยหลังกู้ฟื้นคืนชีพ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (500 downloads)
จัดซื้อเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมโต๊ะคร่อมเตียง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (387 downloads)
จัดซื้อเลนส์สำหรับผ่าตัดช่องท้องชนิดความคมชัดสูง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (431 downloads)
จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน-ปริมาตรและระบบช่วยหายใจด้วยออกซิเจนความเร็วสูงพร้อมชุดวัดคาร์บอนไซด์จากลมหายใจออก ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (261 downloads)
จัดซื้อเครื่องบีบเค้นเป็นระยะด้วยลม ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (492 downloads)
จัดซื้อชั้นวางเครื่องมือและเชื่อมต่อระบบแก๊สทางการแพทย์แบบแขวนเพดานประจำหอผู้ป่วยวิกฤต ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 11 ชุด (359 downloads)
จัดซื้อเตียงผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ 360 องศา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (246 downloads)
จัดหาอุปกรณ์ลานจอดอากาศยานปีกหมุน พร้อมติดตั้ง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (284 downloads)
ประกาศจะซื้อจะขายอาหารสำหรับคนไข้ จำนวน 9 หมวด (457 downloads)