โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

จะเลือกอะไร?….มะเร็งปากมดลูก…หรือการตรวจภายใน

มะเร็งปากมดลูกพบมากที่สุดในหญิงไทย พบอัตราการเกิดโรคสูงในช่วงอายุ 30-50 ปี ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และทางด้านเศรษฐกิจ ผู้หญิงไทยจำนวนมากปฏิเสธการตรวจภายในเพราะความกลัวเจ็บและอาย ทั้งที่โรคนี้สามารถป้องกัน และรักษาให้หายขาดได้ถ้าพบในระยะเริ่มแรก ดังนั้นถ้าผู้หญิงไทยได้มีความรู้และเข้าใจ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกซึ่งการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วจะทำให้อัตราการเกิดโรค และอัตราการตายจากโรคมะเร็งปากมดลูกลดลง การตรวจก็ไม่ยุ่งยากใช้เวลาเพียงเล็กน้อย คือ การตรวจ PAP TEST

ใครที่ต้องตรวจ PAP TEST แน่นอนว่าต้องเป็นผู้หญิง และต้องอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ด้วย สมาคมโรคมะเร็งของอเมริกาได้แนะนำให้เริ่มตรวจ PAP หลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไปแล้ว 3 ปี หรือมีอายุมากกว่า 21 ปี แม้ว่าจะไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ให้ตรวจตามตารางข้างล่าง

 

อายุ ความถี่ของการตรวจ
21-29  ให้ตรวจปีละครั้ง
30-69  ให้ตรวจทุก 2-3 ปี หากการตรวจ 3 ครั้งหลังให้ผลปกติ
70 และมากกว่า  ให้หยุดตรวจเมื่อการตรวจ 3 ครั้งหลัง และ 10 ปี ที่ผ่านมาผลการตรวจปกติ

        ส่วนบุคคลที่ควรตรวจทุกๆ ปี เพราะมีความเสี่ยงมากขึ้นกว่าปกติ คือ
        •  มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย และเคยมีคู่หลายคน
        •  เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
        •  ประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งปากมดลูก
        •  ไม่ควรสวน หรือล้างภายในช่องคลอด
        •  เป็นโรคหูดหงอนไก่
        •  สูบบุหรี่
        •  ติดเชื้อ HIV

       

การตรวจภายในต้องเตรียมตัวอย่างไร?
        •  ก่อนไปตรวจก็ควรทำความสะอาดภายนอกโดยใช้สบู่ธรรมดา และไม่ต้องใส่น้ำหอม หรือกลิ่น
        •  ควรสวมกระโปรง หรือกางเกงหลวมๆ ที่สามารถถอดออกง่าย
        •  ไม่ควรจะไปเล่นกีฬา หรือไป shopping ก่อนการตรวจ
        •  ไม่ควรสวน หรือล้างภายในช่องคลอด
        •  ไม่ควรจะเหน็บยา
        •  ไม่ตรวจช่วงมีประจำเดือน

        ห้องตรวจภายในซึ่งเป็นห้องที่มิดชิด เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ท่านเปลี่ยนกางเกง หรือกระโปรงเป็นผ้าถุง และจะนำท่านไปยังเตียงตรวจ ซึ่งเป็นเตียงที่มีที่วางเท้าไว้บนขาหยั่งซึ่งจะ ทำให้ท่านต้องแยกขาออก เจ้าหน้าที่จะนำผ้ามาคลุม และเปิดช่องไว้เพียงพอในการตรวจเท่านั้น ขั้นตอนต่อไปแพทย์จะเข้ามาตรวจ โดยแพทย์จะทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ แล้วจึงใส่เครื่องมือเพื่อขยายช่องคลอด แพทย์จะเลือกขนาดที่พอเหมาะตามประวัติการมีเพศสัมพันธ์และประวัติการคลอดบุตร โดยปกติจะใช้เครื่องมือขนาดเล็กที่สุด ในขณะตรวจถ้าคนไข้ให้ความร่วมมือ ไม่เกร็งและผ่อนคลายจะทำให้การตรวจง่ายขึ้นและไม่รู้สึกเจ็บ แพทย์จะป้ายเอาเนื้อเยื่อที่ปากมดลูก และนำเซลล์ไปส่งตรวจ ใช้เวลาในการตรวจทั้งหมดไม่เกิน 5-10 นาที ซึ่งนับว่าคุ้มค่ากว่าการที่เราจะละเลยไม่ดูแลสุขภาพเพียงเพราะความกลัวและความอายเท่านั้น สุดท้ายนี้ขอแนะนำว่าควรตรวจก่อนที่จะสายเกินไปสำหรับท่าน

 

———————————————–