โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

คลินิก โรคจากการทำงาน

ชื่อคลินิก โรคจากการทำงาน
รายละเอียดการบริการ ให้บริการดูแลและรักษาโรคของผู้ป่วยที่เกิดจากปัจจัยในการประกอบอาชีพเช่น ได้รับสัมผัสไอกรดในโรงงานแบตเตอรี่ มีอาการแสบตา แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หรือการสัมผัสสารกำจัดแมลงในขณะฉีดพ่น มีอาการแน่นหน้าอก หนังตากระตุกน้ำตาไหล คลื่นไส้ เป็นต้น
สถานที่ที่ให้บริการ อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
วันเวลา ให้บริการ วันจันทร์,อังคาร,ศุกร์ เวลา 13.00-16.00น