โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

คลินิก ทางเดินหายใจ (ARI clinic)

ชื่อคลินิก ทางเดินหายใจ (ARI clinic)
รายละเอียดการบริการ (และยกตัวอย่างโรคหรืออาการของผู้มารับบริการ สั้นๆ)
ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไปและผู้ป่วยโควิด 19
สถานที่ที่ให้บริการ ตึกอัยิกาเจ้า
วันเวลา ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา08.00-16.00 น
วันเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-12.00 น
และชื่อแพทย์ที่ออกตรวจ (ไม่มีแพทย์ออกตรวจประจำ มีแพทย์ใช้ทุนหมุนเวียนมาตรวจ)
ติดต่อสอบถาม (เบอร์ รพ. ต่อ 21414 และ 21116)