โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

คณะผู้บริหารโรงพยาบาล